Stamceller som en fremtidsforsikring for mit kommende barnebarn

Hvorfor valgte jeg som kommende morfar, at forære min datter og min svigersøn en stamcelleopsamling/-opbevaring via Cellaviva Danmark?

 

Svaret er for mig relativt enkelt. Jeg så det, som en forsikring for mit kommende barnebarn. En forsikring, som man på nuværende tidspunkt ved dækker i nogle situationer, men hvor man også med rimelig stor sikkerhed kan forvente, at dækningen udvides på helt nye områder i fremtiden.

 

At sammenligne en stamcelleopbevaring med en forsikring kan måske lyde underligt, men grundlæggende handler det for mig om at sikre, at mit barnebarn har garanti for, at hun kan få stillet stamceller med et perfekt match til rådighed en gang i fremtiden, hvis det på et eller andet tidspunkt skulle blive nødvendigt i forbindelse med behandling af en eller anden form for sygdom.

 

Da jeg første gang stiftede bekendtskab med begrebet stamceller vakte det straks min interesse. I min søgen efter yderligere viden om forskning og behandling af forskellige former for sygdomme med stamceller, blev det hurtigt klart for mig, at opbevaring af stamceller ville være fantastisk måde at sikre mit barnebarn mod mulig behandling i fremtiden.

 

Jeg var derfor ikke i tvivl, da jeg fik nyheden om, at jeg skulle være morfar. At sikre mit barnebarn muligheden for, at kunne få adgang til sine egne stamceller, var oplagt, og jeg valgte derfor at forære min datter og svigersøn en stamcelleopsamling i forbindelse med fødslen i januar 2021.

 

Valget faldt på Cellaviva Danmark, fordi jeg via deres hjemmeside og en enkelt samtale på telefon ikke var i tvivl om, at de var de rigtige til opgaven.

 

Bestillingen af pakken var enkelt via hjemmesiden, og min datter og svigersøn har efterfølgende fortalt om den gode oplevelse det var, at en af Cellaviva’s danske jordemødre var til stede ved selve fødslen for at foretage selve opsamlingen af stamceller.

 

Jeg vil til enhver tid anbefale kommende bedsteforældre og forældre at sikre deres børn mulighederne, som stamceller kan give i fremtiden, slutter Claus klarup.