Derfor bør du overveje stamceller fra navlestrengsvæv


Cellaviva Danmark - marts 28, 2020

Mesenchymale stamceller, MSCs

Forskellige stamceller i navlestrengsvæv og navlestrengsblod

Det er vigtigt at være opmærksom på at navlestrengsblod og navlestrengsvæv er rige på to særlige typer at stamceller. Begge typer af stamceller spiller en vigtig rolle i regenerativ medicin og hver type har sin egen funktion.

Hvorfor opbevare stamceller fra navlestrengsvæv?

Navlestrengsvæv er dit barns navlestreng. Navlestrengen indeholder to arterier og en vene som er omsluttet af isolerende væv, kaldet Wharton’s jelly, som er en stor kilde til mesenchymale stamceller (MSCs) som grundlæggende er forskellig fra de stamceller der findes i navlestrengsblodet. MSCs som opsamles fra navlestrengsvævet er multipotente, hvilket betyder at de kan gendanne og differentiere sig til forskellige celletyper, herunder; hud, knogler, fedt og muskler. Disse unikke egenskaber gør dem lovende til behandling med celleterapi.

Forskningen i stamceller fra navlestrengsvæv

Vi befinder os i den regenerative medicins æra. Aktuelt forskes gennem et stort antal kliniske studier i stamcellers evne i forbindelse med regenerative behandling. I mange af disse studier anvendes celler fra navlestrengsvæv. Navlestrengsstamceller er blevet undersøgt intensivt for deres evne til at udvikle sig til en række forskellige typer af væv. Stamceller fra navlestrengsvævet har mange specialfunktioner, som har været efterspurgt i den regenerative medicin. Disse stamceller bliver brugt til at genopbygge hjertevæv, reparere nerveskader, genopbygge væv efter sportsskader, behandle MS (Multiple Sclerose), hjerneskade (Cerebral parese), nerveskade (ALS), afhjælpe symptomer af autisme, Alzheimer’s, Parkinsson’s og danne nye organer.

 

Stamcellebehandling af sygdomme

Disse celler har også vist sig at være i stand til at påvirke immunsystemet ved aktivering, dæmpning eller ændring: aktivering af immunforsvaret ved behandling af cancer, dæmpning af immunforsvaret for at undgå graft-vs-host sygdom og afstødelse ved transplantation og ændring af immunssytemet i behandling af autoimmune sygdomme. Stamcellers potentielle terapeutiske værdi er stødt stigende ved en lang række sygdomme. Kroppens egen evne til at gendanne væv ved hjælp af egne stamceller er begrænset og nedsættes yderligere med alderen. For eksempel vil et hjerteanfald efterlade arvæv uden muskelkraft og blodgennemstrømning. Enhver del af hjertet, som er en stor muskel, der ikke kan trække sig sammen og er begrænset i sin evne til at pumpe blod, kan medføre yderligere komplikationer.

Forskere håber at stamceller fra navlestrengen i fremtiden vil bevise sig effektive i denne type behandling. Et stort antal forskningsstudier er undervejs med det formål at forbedre vores viden om hvordan navlestrengsstamceller kan bruges i fremtidige behandlinger. NextCell Pharma er aktuelt i gang med et forskningsstudie til behandling af patienter med type 1-Diabetes. Selv om forskningen stadig er i sit tidlige stadie er fremtidsudsigterne mere end lovende.

 

Cellavivas avancerede høje kvalitetskrav

Når det drejer sig om laboratoriebehandling af nyfødtes navlestrengsvæv, tager vi en række ekstra skridt for at isolere og dyrke navlestrengsstamceller inden opbevaring, så cellerne er bedst muligt forberedt til mulig anvendelse. Virksomheder der opsamler MSCs anvender forskellige metoder til at behandle navlestrengsvævet. Cellaviva’s proces udtager alle de mesenchymale stamceller fra navlestrengsvævet – så din familie har flere celler til rådighed. Vi garanterer at der er levende celler, hvis der bliver brug for dem. Dette er ikke muligt med en process, hvor navlestrengen blot deles i stykker og nedfryses. Det tager lang tid at dyrke og isolere celler fra frosset væv. Med vores proces, hvor stamcellerne allerede er dyrkede og isolerede fra navlestrengsvævet, sikres du et produkt der er klar til brug, hvis behovet opstår. Vores metode til behandlingen af navlestrengsvævet inden nedfrysning er tidskrævende og markant anderledes end den metode, der anvendes af mange andre stamcellebanker – og det kan have afgørende betydning.

Cellaviva er en del af NextCell Pharma AB, som udvikler behandlinger med stamceller fra navlestrengsvæv. Den første sygdom vi evaluerer vores stamcellebehandling for er type-1 diabetes. Læs mere om NextCell Pharma på: www.nextcellpharma.com