FAQ


Der kan opstå mange spørgsmål, når man overvejer en stamcelleopsamling. Vi har her samlet de spørgsmål vi oftest møder, men tøv ikke med at ringe til os hvis du ikke finder svar på det du søger.

Hvorfor du skal vælge Cellaviva

I Cellaviva gives der sikkerhed for livskraftige stamceller fra hver eneste navlestreng. Vi dyrker og isolerer stamcellerne i navlestrengsvævet på samme måde som når man skal udlevere stamcellerne til kliniske studier eller til behandling. På den måde kan Cellaviva give dig dokumentation for det nøjagtige antal vitale stamceller, du har tilgængeligt i fryseren. Laboratoriet er AABB akrediteret og personalet er eksperter i stamcellebearbejdning.

Der tages store skridt indenfor forskningen hver eneste dag og vi vil give vores kunder de bedste forudsætninger for at kunne anvende sine celler, hvis det skulle blive nødvendigt i fremtiden.

Når Cellaviva fryser flere prøverør med navlestrengsvæv, er der celler tilgængelige til flere udtag. Dette muliggør behandling af forskellige sygdomme eller flere personer.

Vi differentierer os i kraft af vores høje kvalitetsniveau

Det er dyrt at isolere og dyrke stamceller. Derfor vælger de fleste stamcellebanker kun at nedfryse små stykker af navlestrengsvævet i stedet for at nedfryse de isolerede stamceller fra vævet. Med en sådan proces er der stor risiko for at cellerne ikke er levedygtige, når de tøes op. Det vides heller ikke hvor mange stamceller, der findes i prøven. Faktisk mangles viden om hvorvidt der overhovedet er levedygtige stamceller, da data viser at 50-75% af stamcellerne dør, når man fryser vævet. Hvis man sammenligner stamcellebanker, bør man være opmærksom på, hvilke metoder de respektive banker anvender.

Cellaviva udfører den dyre isolation af stamceller
Fordi vi er af den overbevisning, at de isolerede stamceller bliver en milepæl i fremtidig medicinsk behandling. Cellaviva’s moderselskab udvikler nye behandlingsmetoder ved hjælp af denne slags celler bl.a. med det formål at kunne behandle Alzheimer’s, Parkinson’s, autisme, hjerneskader, sclerose, diabetes og mange flere.

Alle skal kunne være med
Vi ønsker at vores tilbud om isolerede stamceller skal være så tilgængeligt som muligt og derfor tilbyder vi at betale i rater.

Læs mere her

Hvad koster det?

Se vores priser og pakker her

Hvad er forskellen på navlesnorsblod og navlesnorsvæv?

Restproduktet i et barns navlestreng ved fødslen indeholder et stort antal vitale stamceller. Der er to primære typer stamceller med potentiale til at blive brugt til forskellige behandlinger, i navlestrengen: hæmatopoietiske og mesenkymale. Hæmatopoietiske stamceller er bloddannende celler, som kan danne blodkomponenter i blodet, såsom røde og hvide blodlegemer samt blodplader. De har begge evnen til selv at forny sig. Mesenkymale stamceller kan danne ben, brusk og vævsceller samt hjernevæv, hjertevæv m fl. Vi tilbyder at opbevare både stamceller fra navlestrengsblodet og -vævet, da vi tror på at vævsstamceller er mindst ligeså vigtige som blodsstamceller, da begge slags stamceller kan være med til at give dig og din familie livsforbedrende muligheder, hvis nogen i din familie bliver alvorligt syge.

Er det muligt at afvente afnavling og stadig få opsamlet navlesnorsblod?

Ja. Alle Cellavivas gravide følges tæt af Cellavivas jordemødre. Her gives information om og drøftes mulighederne for sen afnavling og opsamling af stamceller fra navlestrengen. Der er flere faktorer, der spiller ind i dette, men for os er det vigtigste af alt, at du får den fødsel du ønsker og træffer de valg, der er vigtige for dig og vi bakker dig op. Restproduktet til opsamling i navlestengen mindskes naturligvis over tid, men vores jordemødre er meget erfarne og vil kunne vente i noget tid alt afhængig af navlestrengens længde, udseende, tykkelse osv. og stadig sikre et stamcelledepot med blodstamceller.

Hvordan opsamles blodet fra navlesnoren?

Når barnet er født og navlestrengen er klippet over, opsamler Cellavivas jordemoder navlestrengsblod ved hjælp af en særlig blodpose. Der opsamles navlestrengsblod før og efter moderkagen er født. Navlestrengen bliver rengjort, en nål indstikkes i navlestrengens vene og blodet løber herefter ned i opsamlingsposen. Proceduren er smertefri, risikofri og tager 3-5 minutter. Fødslen fortsætter som normalt med at moderkagen fødes. Under opsamlingsproceduren ligger barnet hud mod hud hos sin mor.

Cellavivas jordemødre optræder altid med stor respekt for jer og jeres fødsel, stemningen på fødestuen og fødejordemoderens arbejde.

Hvem opsamler navlesnorsblod?

En af Cellavivas jordemødre opsamler navlestrengsblodet umiddelbart efter at navlestrengen er klippet over. Alle Cellavivas jordemødre har stor erfaring som jordemødre, både fra fødegangen og med stamcelleopsamlinger. Alle vores jordemødre vil optræde med stor respekt for jer og jeres fødsel, stemningen på fødestuen og fødejordemoderens arbejde. Oftest opsamles navlestrengsblod både før og efter moderkagen er født. Cellavivas jordemoder tager sig af det hele, så I kan koncentrere jer om og nyde den fantastiske oplevelse, det er at blive forældre. Din eneste opgave er at ringe til Cellavivas hotline ved fødslens start og medbringe cellavivaboxen til fødestedet. Resten klarer Cellavivas jordemoder.

Hvad er navlesnorsvæv?

Navlestrengsvæv er grundlæggende dit barns navlesnor. Navlestrengen indeholder to arterier og en vene understøttet af isolerende væv kaldet Wharton’s jelly, som er en rig kilde til mesenkymale stamceller, også kaldet vævsdannende stamceller. Disse stamceller er fundamentalt forskellige fra de stamceller, der findes i navlestrengsblod. De vævsdannende stamceller opsamlet fra navlestrengsvæv er multi-potente, hvilket betyder at de har evnen til at regenerere og differentiere til mange forskellige typer af celler, herunder brusk, knogler, fedt og muskler. Disse unikke egenskaber gør at de anses for lovende til cellulære behandlinger. Disse stamceller er bl.a. aktuelle i forskningen i forbindelse med degenerative lidelser, som Sclerose, Alzheimer’s, Diabetes m.fl. Herudover forskes i behandling af autisme, cerebral parese (hjerneskader) mm. ved hjælp af denne slags stamceller. Der er håb om, at disse celler også kan bruges til at behandle hjerteinsufficiens, reparere rygmarvsfejl og være i stand til at genskabe forskellige organer beskadiget på grund af skade eller sygdom.

Kan faderen/partneren klippe navlesnoren?

Faderen/partneren kan sagtens klippe navlestrengen når der skal opsamles stamceller. Det er først når navlestrengen er klippet over, at Cellavivas jordemoder begynder opsamlingen af navlestrengsblodet og navlestrengsvævet.

Hvordan opsamles navlesnorsvævet?

Efter navlestrengsblodet er opsamlet og moderkagen er født, klippes et stykke af navlestrengen (15-20 cm) af efter den er blevet rengjort af Cellavivas jordemoder. Dette stykke afsprittede navlestreng anbringes i en beholder med væske, der sikrer cellernes trivsel under transporten til laboratoriet. Cellavivas jordemoder sørger for alt, herunder transport af stamcellerne til laboratoriet, så du skal ikke tænke over andet and at nyde dit nyfødte barn.

Hvem opsamler navlesnorsvæv?

En af Cellavivas jordemødre opsamler navlestrengsvævet efter at navlestrengen er klippet over, navlestrengsblodet er opsamlet og moderkagen er blevet født. Opsamling en er fuldstændig risikofrit og smertefrit for mor og barn. Alle Cellavivas jordemødre har stor erfaring som jordemødre, både fra fødegangen og med stamcelleopsamlinger. Alle vores jordemødre vil optræde med stor respekt for jer og jeres fødsel, stemningen på fødestuen, fødejordemoderens arbejde og vil altid holde sig i baggrunden. Oftest opsamles navlestrengsblod både før og efter moderkagen er født. Cellavivas jordemoder tager sig af det hele, så I kan koncentrere jer om og nyde den fantastiske oplevelse, det er at blive forældre. Din eneste opgave er at ringe til Cellavivas hotline ved fødslens start og medbringe Cellavivaboxen til fødestedet. Resten klarer Cellavivas jordemoder.

Hvad med forskningen?

Der forskes i en lang række behandlingsområder og lidelser, såsom diabetes, cerebral parese, autisme spektrum lidelse og hjerneskade. Tusindvis af undersøgelser med stamceller fra navlesnorsblod eller navlesnorsvæv udføres med det formål at finde nye behandlinger for autoimmune, regenerative og transplantationsrelaterede komplikationer.

NextCell Pharma, som er Cellavivas moderselskab, forsker selv i stemcellebehandling for Diabetes, type 1 og vores ansvarlige forskere oplever foreløbig lovende resultater.

På denne uafhængige side, kan du læse meget mere om forskning med stamceller fra navlesnoren i hele verden.
https://parentsguidecordblood.org/en 

Hvordan anvendes stamceller fra navlesnoren til behandlinger i dag?

Der forskes i en lang række behandlingsområder og lidelser, såsom diabetes, cerebral parese, autisme spektrum lidelse og hjerneskade. Tusindvis af undersøgelser med stamceller fra navlestrengsblod ellernavlestrengsvæv udføres med det formål at finde nye behandlinger for autoimmune, regenerative og transplantationsrelaterede komplikationer.

Hvor meget koster det at få opbevaret stamceller fra navlesnoren?

Vi ønsker at give alle familier mulighed for at få opbevaret deres børns stamceller. Derfor har vi delt omkostningerne i månedlige rater. Du kan også vælge at betale hele beløbet på en gang. Der vil ikke være besparelse ved denne løsning, da ratebetalingen er helt uden omkostninger. Der er ingen renter eller gebyrer ved nogle af vores betalingsmetoder.

Cellavivas produkter er af særdeles høj kvalitet, som hidtil ikke har været at finde i Danmark. Med vores metode angives præcis antal levedygtige celler til forskel fra mange andre stamcellebanker. Den metode vi benytter for at angive præcis celleantal, er mere omkostningsfuld og tidskrævende end de fleste andre, men med ønsket om at introducere danske gravide par til denne meget høje kvalitet, har vi valgt at tilbyde vores højkvalitetsprodukter til en kampagnepris med en stor besparelse. Vi ønsker ikke at tilbyde nogle produkter, der kan give falsk tryghed, så vi giver præcist celleantal i dit stamcelledepot og klargør cellerne før betalingen påbegynder. Det er meget sjældent vores stamcelle opsamlinger ikke lever op til vores krav, men det er biologisk materiale, så det er ikke til at forudsige kvalitet af cellerne før de har gennemgået analyseprocessen på laboratoriet. Under ”priser” kan du se flere detaljer om priser samt produkter.

Er der et gebyr hvis man skal have stamcellerne udleveret til behandling?

Formålet med at opbevare dit barns stamceller, er muligheden for at bruge dem til behandling i fremtiden. Du ejer de opbevarede stamceller, og der er ingen afgift for den første udlevering. Hvis der anmodes om udlevering, vil dine prøver være tilgængelige for afhentning fra Cellavivas faciliteter senest 14 dage efter skriftlig anmodning. Stamcellerne skal hentes ved Cellavivas faciliteter senest 14 dage efter skriftlig anmodning om udlevering. Der kærves en speciel beholder til at opretholde temperaturen under transporten og du er kun ansvarlig for transportomkostningerne og at sende denne beholder tilbage til Cellaviva.

Hvad sker der hvis jeg anbefaler en af mine venner at få opbevaret stamceller?

Cellaviva familien vokser og det er på grund af jer – vores kunder! I samarbejde med bObles vil vi gerne takke jer for jeres tillid til os og for jeres hjælp med at udbrede viden om stamcellers potentiale. På denne side kan du se de forskellige produkter du kan vælge imellem hvis du anbefaler os til dine venner og familie og de noterer dit navn i forbindelse med deres bestilling.

Hvor almindeligt er det at få opbevaret stamceller?

Mere end 6.000.000 børn har deres stamceller opbevaret i en stamcellebank. Der er i dag mere end 300 stamcellebanker, 200 private og 100 offentlige, i mere end 50 lande. I mange stater i USA er det obligatorisk at informere om muligheden for familieopbevaring af stamceller. Cellaviva er den første private stamcellebank i Sverige og den største i Skandinavien, men konceptet er godt etableret i hele verden.

Er der nogen risiko forbundet med at få opsamlet stamceller i forbindelse med fødslen?

Der er ingen risiko for moderen eller barnet, når der opsamles stamceller fra navlesnoren efter fødslen. Moderkagen og navlestrengen har ingen funktion for barnet eller moderen, efter at navlestrengen er klippet over. Det kasseres generelt som medicinsk affald. Det akutte arbejde i forhold til fødslen går altid forud for opsamlingen af stamceller. Cellavivas jordemoders arbejde er således aldrig et kompromis med sikkerhed eller fødselsoplevelse.

Hvilken type stamceller opsamles?

Der opsamles både bloddannende stamceller (hæmatopoietiske), som findes i navlesnorsblodet og de vævsdannende stamceller (mesenkymale), som findes i selve navlesnoren (især i Wharton’s jelly). De bloddannende stamceller kan danne røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader. De vævsdannende stamceller er multipotente og har evnen til at regenerere og differentiere sig til muskler, fedt, knogler, brusk, sener. De kan også påvirke immunsystemet.

Hvor i kroppen er der stamceller?

Stamceller findes forskellige steder i vores kroppe, for eksempel i knoglemarven, hjernen og tænderne. Vi har stamceller i hele kroppen, men det er få steder i kroppen, hvor der er så høj densitet af stamceller som i navlestrengen og moderkagen.

Hvem er kontrolmyndighed?

Sveriges sundhedsmyndigheder (IVO) er licensgiver og kontrollerer regelmæssigt Cellaviva. Vi overholder høje kvalitetskrav for at sikre, at håndteringen af stamceller udføres tilfredsstillende og af høj kvalitet. Kvalitet og procedurer er i overensstemmelse med EU-direktivet om humane celler og væv, der også omfatter ydelser udført i Danmark.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil bestille opsamling af mit barns stamceller ved fødslen?

Du kan bestille din cellavivabox her eller du kan kontakte Cellavivas kundeservice på telefon: 89 88 02 88 med henblik på bestilling af cellavivaboxen, som indeholder alt det nødvendige udstyr til opsamlingen. Cellavivaboxen indeholder også information til jordemoderen, som du kan udlevere til konsultationsjordemoderen eller fødejordemoderen når du ankommer til hospitalet. Du, som kommende mor, vil herefter modtage en mail med dokumentation, der beskriver aftalen vedr. opsamling af stamceller samt en helbredserklæring. Begge dele skal udfyldes og underskrives ved hjælp af NemID.

Hvis jeg har opbevaret mit barns stamceller, skal jeg så også gøre det for de næste børn jeg får?

Ja, alle de gode grunde til, at du har valgt at opbevare stamcellerne fra dit første barn, er også gyldige for dine kommende børn. Opbevaring af stamceller for hvert barn giver din familie flere muligheder, fordi:

-Hvert barn har adgang til sine egne genetisk unikke celler. Dit barn kan bruge sine egne stamceller til en række sygdomme, dog, ikke generelt for arvelige genetiske tilstande. I disse tilfælde ville matchende stamceller fra en søskende være det første valg. For eksperimentelle regenerative medicinske behandlinger, hvor navlesnorsblod anvendes, er barnets egne stamceller i øjeblikket påkrævet.

-Der er øget sandsynlighed for, at et familiemedlem kan benytte stamcellerne, hvis der skulle blive brug for det i fremtiden.

– Venter du enæggede tvillinger? Det er stadig vigtigt at opbevare navlesnorsstamceller for hvert barn, da det er yderst vanskeligt at afgøre, om tvillinger rent faktisk er identiske. Hvert barns navlestrengstamceller bliver opbevaret separat hos Cellaviva.

Hvorfor er en blodprøve fra barnets mor påkrævet?

For at dit barns stamceller kan blive analyseret, dyrket i laboratoriet, kræves det at moderens blod først testes for smitsomme sygdomme. For ikke at bruge noget af jeres dyrebare stamcelledepot til testning, tager Cellavivas jordemoder en blodprøve på moderen i forbindelse med opsamlingen af barnets stamceller. Resultatet af denne er påkrævet både som sikkerhed for laboratoriepersonale og for en fremtidig potentiel modtager af stamcellerne.

Kan jeg få opsamlet stamceller fra navlesnoren på alle hospitaler i Danmark?

Cellavivas jordemødre kan opsamle stamceller fra navlestrengen ved fødslen på alle hospitaler, fødeklinikker og ved hjemmefødsler i hele Danmark.

Vil opsamling af stamceller forstyrre min fødselsoplevelse?

Nej, opsamling af stamceller vil ikke være et forstyrrende element i jeres fødselsoplevelse. Cellavivas jordemoder kommer til fødslen efter aftale med jer og hun vil optræde diskret og med respekt for fødslen og fødejordemoderens arbejde. Cellavivas jordemødre er uddannet til at varetage opsamlingen af stamcellerne. Fødejordemoderen har intet ansvar i forbindelse med stamcelleopsamlingen. Opsamlingen må under ingen omstændigheder forringe sikkerheden for moder, barn eller nogen anden person. Opsamling af navlestrengsvæv er ikke tidskritisk på samme måde.