Om Cellaviva


Cellaviva er skandinaviens største biobank til familieopbevaring af stamceller. Vores biobank er godkendt af de svenske myndigheder og er en vigtig del af den verdensomspændende stamcelleforskning.

Historien om Cellaviva - skandinaviens største stamcellebank

Drømmen om at hjælpe og informere familier omkring stamceller

Historien om Cellaviva starter med Mathias Svahn, PhD-studerende i genterapi og vordende far. Det var 2006 og Mathias var stadig PhD-studerende og ønskede i forbindelse med at han ventede sit første barn sammen med sin kone, at få opsamlet og opbevaret stamceller ved fødselen.

Opsamling og opbevaring af stamceller

Stamceller fra navlesnoren anvendes som standardbehandling til 80 dødelige sygdomme, såsom leukæmi og andre sjældne arvelige blodsygdomme. På verdensplan har det i mange år været muligt for kommende forældre at få opbevaret stamceller fra navlesnoren og der er udført mere end 40.000 transplantationer med navlesnorsblod. I 2006 fandtes denne mulighed dog ikke i Sverige og den eneste løsning for Mathias var at opsamle stamcellerne selv.

Da han hørte, at en af hans kolleger for nyligt havde arbejdet i en udenlandsk stamcelle klinik, bad han ham om at dele sin viden om, hvordan opsamling og nedfrysning af stamceller burde foregå. Så han trodsede sin frygt for nåle og medbragte opsamlingsudstyret til fødegangen. Da barnet var født, skyndte Mathias sig til laboratoriet og brugte de næste 8 timer til at klargøre blodet til nedfrysning, mens hans kone og nyfødte datter opholdt sig på barselshotellet.

cellaviva-Mathias-Svahn

“Formålet med at opbevare stamceller er ikke opbevaringen i sig selv. Det er for at have muligheden for at kunne bruge dem i fremtiden. Og mit håb har altid været, at jeg kunne deltage i processen med at udvikle nye behandlinger”

– Mathias Svahn

Opbevaring af stamceller kan redde liv i fremtiden

Incitamentet til at informere andre forældre om potentialet i stamceller fra navlesnoren, og drømmen om at hjælpe dem, voksede. I 2014 grundlagde han Cellaviva sammen med Edward Smith, Hans-Peter Ekre og Lena Degling Wikingsson med økonomisk støtte fra Diamyd Medical. Med det formål at øge forældrenes viden om stamceller og muligheden for at få dem opbevaret til fremtiden.

Vores mission
Vores mission er at hjælpe forældre til at få opsamlet og opbevaret stamceller fra deres nyfødte barn. Til barnets og familiens potentielle fremtidige medicinske brug.

Vores vision
Vi ønsker, at alle kommende forældre skal vide, at fødslen er en unik mulighed for at opsamle stamceller. Stamcellerne opsamles efter at barnet er født og navlesnoren er klippet over. Der foretages ingen indgreb. Vi opsamler blot et restprodukt.

Vi mener, at celleterapi kommer til at spille en vigtig rolle i den fremtidige sundhedspleje og i fremtidige medicinske behandlinger. Vi mener, at adgangen til dine personlige stamceller er meget værdifuld. Parallelt med oprettelsen af biobanken til familieopbevaring af stamceller, er vi også involveret i stamcelleforskning og udvikling af stamcelleterapi.

Drømmen, visionen og missionen blev en realitet

I dag er Cellaviva Skandinaviens største stamcellebank og vi tilbyder følgende

Opsamling

Opsamling

OG ANALYSE AF STAMCELLER

Når dit barn er født og navlesnoren er klippet over, opsamler Cellavivas jordemoder navlesnorsblod og -væv. I laboratoriet udfører vi omhyggelig kvalitetskontrol og analyse af stamcellerne, før cellerne fryses.

Opbevaring

Opbevaring

AF STAMCELLER

Stamcellerne opbevares sikkert i flydende kvælstof i cryotanke i familiens eget cryorør, opbevaret til din families fremtid. Det svenske inspektorat for sundhed og omsorg (IVO) fører tilsyn med, at de høje standarder for kvalitet og sikkerhed i processen overholdes.

Stamceller

Stamceller

TIL MEDICINSK BEHANDLING

Formålet med at opbevare stamceller er at kunne anvende dem til eventuel fremtidig behandling. Cellaviva frigiver stamcellerne efter anmodning fra moderen. under forudsætning af, at den medicinske behandling vedrører barnet eller en slægtning.