Stamceller heler kroppen


Stamcellers naturlige funktion er at opspore syge og skadede celler i kroppen, så en fornyelses- og helingsproces kan begynde. Kort sagt, stamceller heler kroppen.

Små og utroligt kraftfulde - men hvad er en stamcelle?

Alle celler stammer fra en enkelt stamcelle

Hvad er en stamcelle? Stamceller er umodne celler, der endnu ikke har specialiseret sig. De er unikke, fordi de kan reproducere sig selv ved deling og generere mere specialiserede modne celler. Ved at reproducere sig selv bevarer de deres umodne stadie og niveauet af stamceller i kroppen. Dette er en vital funktion fordi en specialiseret celle ikke, af sig selv, kan gå tilbage til sit umodne stadie.

Der er mere end 10 000 milliarder celler i en voksen krop. De er alle dannet af en enkelt stamcelle. Under undfangelsen smelter æg og sædceller sammen i en stamcelle, der begynder at dele sig med det samme og bliver til flere. Som cellerne deler sig, bliver de også mere specialiserede, de differentierer sig. Differentieringen giver cellerne visse egenskaber. F.eks. hvis cellen skal blive til en rød eller hvid blodcelle eller hvis den skal blive til en knogle- eller muskelcelle.

Matchende stamceller

Der er mange ligheder mellem mennesker, selv om vi er forskellige. Det er det samme med stamceller, der opbygger vævet i vores krop. Hvide blodlegemer er celler i blodet og udgør en del af kroppens immunsystem, som beskytter kroppen mod smitsomme sygdomme. I kroppens hvide blodlegemer er der proteiner, der tillader kroppen at genkende sine egne celler og også registrere, hvis en celle er ukendt.

Se video om stamceller

Stamceller fra navlesnorsblod er lettere at matche

Ved transplantation med stamceller, er det vigtigt, at modtager og donor har tilsvarende vævstype. Hvis modtageren modtager celler, der matcher, vil risikoen for immunsystemisk afvisningsreaktion i forbindelse med behandlingen mindskes.

Forholdet mellem donor og modtager har vist sig at være vigtigt. Generelt set foretrækkes et familiemedlem som donor. Behovet for nøjagtigt match mellem donor og modtager afhænger af, hvilken sygdom der skal behandles, behandlingsmetoden og kilden til de anvendte stamceller. Stamceller fra navlesnoren er umodne stamceller sammenlignet med knoglemarv. Vævstype matching er derfor lettere.

Hvilken vævstype en person har, kan analyseres ved en simpel blodprøve.

Hvorfor stamceller er så værdifulde?

STAMCELLER ER INTELLIGENTE
Stamcellernes naturlige funktion er at finde sårede celler i kroppen og starte helings- og regenereringsprocessen. Kort sagt, de kan være med til at helbrede kroppen.

STAMCELLER ER VITALE
Stamceller anvendes indenfor flere forskellige sygdomsområder og der forskes med stamceller på endnu flere sygdomsområder. Navlesnorsblod anvendes i behandlingen af 80 alvorlige sygdomme, såsom leukæmi og en række sjældne arvelige blodsygdomme.

Se video om stamcellebehandling