Opsamling af stamceller


Her kan du se hvor let opsamling af stamceller kan være, samt hvad der kommer til at ske fra bestilling til nedfrysning

Opsamling af stamceller

Vi hjælper hele vejen fra bestilling til nedfrysning.

Når du har bestilt din opsamling af stamceller bliver du kontaktet af en af vores jordemødre. Her får du at vide hvornår du kan forvente at modtage din Cellavivabox og hvordan du skal forholde dig. Når din fødsel går i gang kontakter du Cellavivas hotline, som naturligvis har åbent 24/7. Din Cellaviva jordemoder kommer straks til dit fødested, hvor hun opsamler stamcellerne og klarer alt hvad der skal klares, så du og din familie kan koncentrere jer om fødslen og den lille ny.

Lær mere om familieopbevaring af stamceller

Cellaviva processen kort fortalt:

Du bestiller Cellavivaboxen

I Cellavivaboxen ligger alt nødvendigt udstyr til opsamling af dit barns stamceller. Cellavivaboxen leveres til dig inden for få hverdage på din ønskede leveringsadresse.

Du ringer til vores hotline og tager Cellavivaboxen med til fødestedet

Kontakt Cellavivas hotline når din fødsel går i gang. Tag Cellavivaboxen med til fødestedet og fortæl fødejordemoderen, at der skal opsamles stamceller fra dit barns navlestreng.

Din Cellavivajordemoder opsamler stamcellerne

Stamcellerne opsamles af Cellavivas jordemoder efter barnet er født og navlestrengen er klippet over. Opsamlingen tager kun få minutter og er helt smertefri og sikker for mor og barn.

Din Cellavivajordemoder sørger for transport til laboratoriet

Når opsamlingen er udført, udfylder Cellavivas jordemoder dokumenterne og sørger for at stamcellerne bliver transporteret til laboratoriet.

Cellavivas laboratorie analyserer og nedfryser stamcellerne

Cellavivas laboratorie analyserer og nedfryser stamcellerne

I laboratoriet, som er blandt verdens mest anerkendte, udfører vi omhyggelig kvalitetskontrol og analyse af stamcellerne, før cellerne fryses.

Cellaviva opbevarer stamcellerne sikkert indtil én i jeres familie måske får brug for dem.

Cellaviva opbevarer stamcellerne sikkert indtil én i jeres familie måske får brug for dem.

Stamcellerne opbevares i cryotanke hos Cellaviva i familiens eget cryorør. Når cellerne opbevares i en temperatur på -196 ° C, sættes de i en dvaletilstand. På den måde bevarer cellerne både deres kvalitet og vitalitet.

You order the Cellaviva box

You order the Cellaviva box

The Cellaviva box contains all the necessary equipment for collecting your child’s stem cells. The Cellaviva box will be delivered to you within a few business days at your desired delivery address.

You call our hotline and take the Cellavivaboxen to the birthplace

You call our hotline and take the Cellaviva box to the birthplace

Contact the Cellaviva hotline when your birth starts. Take the Cellaviva box to the place of birth and inform the hospital midwife that you have arranged for your baby’s umbilical cord stem cells to be collected.

Your Cellaviva midwife collects the stem cells

Your Cellaviva midwife collects the stem cells

The stem cells are collected by Cellaviva’s midwife after the baby is born and the umbilical cord is cut. The collection only takes a few minutes and is completely painless and safe for mother and child.

Your Cellaviva midwife provides transportation to the lab

Your Cellaviva midwife provides transportation to the lab

When the collection is made, Cellaviva’s midwife completes the documents and ensures that the samples are transported to the laboratory.

Cellaviva’s laboratory analyzes and freezes the stem cells

Cellaviva’s laboratory analyzes and freezes the stem cells

In the laboratory, which is among the world’s most recognized, we perform careful quality control and analysis of the stem cells before the cells are frozen.

Cellaviva securely stores the stem cells until someone in your family may need them.

Cellaviva securely stores the stem cells until someone in your family may need them.

The stem cells are stored in cryotanks at Cellaviva in the family’s own cryo cassette. When the cells are stored at a temperature of -196 ° C, they are preserved in cryosleep. In this way, cells retain both their quality and vitality.

Sikkerhed
Cellaviva sikrer, som den eneste stamcellebank i Norden, at dit barns stamceller er levedygtige, af højeste kvalitet og klar til udlevering på få døgn, hvis din familie får brug for dem i fremtiden.