Mere end 80 sygdomme kan behandles med stamceller


Cellaviva Danmark - marts 30, 2020

Behandling med stamceller

Stamceller har næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder

Hvad er stamceller?

Der er mere end 10 000 milliarder celler i en voksen krop. De er alle dannet af en enkelt stamcelle – det befrugtede æg. Stamceller er kroppens byggesten og de har unikke egenskaber, som kan reparere og erstatte sygt eller skadet væv. Navlestrengsstamceller er umodne og endnu ikke specialiserede.

De er unikke fordi de kan reproducere sig selv ved deling samtidig med de genererer flere specialiserede og modne celler. Ved at kopiere sig selv, beholder de deres umodne tilstand og bevarer niveauet af stamceller i kroppen. Dette er en vigtig funktion eftersom specialiserede celler normalt ikke kan vende tilbage til deres umodne stadie.

Ved befrugtning dannes en stamcelle ud af et æg og en sædcelle. Umiddelbart herefter begynder denne første stamcelle at dele sig. Som cellerne deler sig, bliver de også mere specialiserede, de differentieres. Ved differentieringen får cellerne forskellige egenskaber. For eksempel hvis cellen bliver til en rød eller hvid blod celle, eller hvis den bliver en knogle eller muskel celle.

Alle dele af menneskekroppen indeholder stamceller, men det meste væv er ikke rigt nok på stamceller, til at det er muligt at høste, opbevare og bruge stamcellerne i eventuelle behandlinger.

Hvor findes stamceller i kroppen?

Stamceller findes for eksempel i knoglemarv og fedtvæv, men de unge mere fleksible stamceller i kroppen findes i navlestrengsblod og navlestrengsvæv hos en nyfødt. Navlestrengsstamceller blev opdaget i 1960-erne og deres potentiale i regenerativ medicin blev hurtigt anerkendt.

Hvad kan behandles med stamceller?

Stamceller anvendes i dag som standardbehandling til mere end 80 sygdomme.

I tillæg til de 80 sygdomme som i dag kan behandles med stamceller, forskes der grundigt og ekspansivt i en række nye behandlingsmetoder med forventning om at kunne anvende navlestrengsblod og navlestrengsvæv i fremtiden; herunder type 1 Diabetes, hjerneskader, Sclerose, autisme, cancer og mange flere.

Se den opdaterede liste over både nuværende, kommende og eksperimenterende behandlinger her

Stamcelletransplantation – de vigtigste donor og modtager faktorer

Der er mange ligheder mennesker imellem, selv om vi også er forskellige. Sådan er det også med de vævsdannende stamceller. Hvide blodlegemer eller leucocytter er blodceller, som danner dele af kroppens immunsystem. De beskytter kroppen mod infektionssygdomme. I vores hvide blodlegemer er der proteiner, der hjælper kroppen til at genkende dens egne celler og også til at opdage hvis en celle er ukendt.

Når man transplanterer stamceller, er det vigtigt at modtager og donor har matchende vævstype. Hvis modtageren modtager matchende celler, er der nedsat risiko for afstødelse i forbindelse med behandlingen.

Det er bevist at relationen mellem donor og modtagere er afgørende. Generelt foretrækkes en slægtning som donor. Hvorvidt et eksakt match er nødvendigt, afhænger af den sygdom man ønsker at behandle, behandlingsmetoden og kilden hvorfra stamcellerne er hentet. Navlestrengsstamceller er en umoden stamcelle type sammenlignet med stamceller fra knoglemarv hos børn eller voksne, hvilket gør det lettere at finde et vævstypematch.

Overvejelser i graviditeten

Navlestrengen og navlestrengsblodet er to af de største kilder til stamceller i den menneskelige krop og de kan kun opsamles ved fødslen. Mange tror fejlagtigt at stamcelleopsamling fra navlestrengen udelukker sen afnavling. Lige meget hvor længe der ventes, kan et stykke af navlestrengen blive gemt. En opsamling af dit barns stamceller ved fødslen er en mulighed for at sikre din familie sin egen biologiske back-up og denne mulighed er kun til stede én gang i livet.