Stamceller afprøves ved nyopdaget diabetes hos børn


Cellaviva Danmark - november 18, 2020

Pressemeddelelse fra Akademiske sjukhuset 13.11.2020 8:15:00 CET

Næste år påbegyndes et studie, som udgår fra Akademiska Sjukhuset, hvor man for første gang afprøver celleterapi på børn med ny-diagnosticeret type-1 diabetes

Et nyligt gennemført klinisk studie viste at behandling med celleterapi kan opretholde insulinproduktionen hos voksne med nydebuteret type-1 diabetes. Næste år planlægges at udvidde studierne til for første gang at inkludere børn og unge som har fået diagnosen for nyligt. Dette offentliggøres  i anledning af Verdens Diabetesdag den 14. november.

”Resultaterne af celleterapien er meget lovende og der er nu vist effekt ved type-1 diabetes i et randomiseret, placebokontrolleret studie med voksne. Vi har forhåbninger til at se samme positive effekt på børn” siger Per-Ola Carlsson, overlæge og professor ved Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, som er hovedansvarlig for de aktuelle lægemiddelsstudier.

Celleterapi lægemidlet består af udvalgte såkaldte mesenchymale stamceller fra navlestrengen. Mesenchymale stamceller er celler som kan udvikle sig til flere forskellige typer af bindevævsceller, men som også har vist unike evner til at dæmpe immunangreb. De er derfor tidligere blevet afprøvet i en række kliniske studier også på børn for eksempelvis at forhindre organafstødning ved transplantation.

”Ved type-1 diabetes ødelægges de insulinproducerende celler i et immunangreb, derfor er stamcellebehandling interessant at afprøve på denne sygdom” forklarer Per-Ola Carlsson.

I et af studierne, hvor Per-Ola Carlsson var hovedforsker, indgik 15 voksne med nydiagnosticeret type-1 diabetes som enten fik en dosis celleterapi eller placebo. Formålet var at undersøge om celleterapien kunne beskytte de tilbageværende insulinproducerende celler og så at sige bevare en egen insulinproduktion.

Opfølgningen, som blev udført efter et år, viste at de patienter som havde modtaget behandling havde signigikant effekt i at bevare egen insulinproduktion. To ud af ni patienter som blev behandlet havde tilmed øget insulinproduktion efter et år.

”Med baggrund i disse resultater undersøger vi behandlingseffekterne over tid og i et separat forsøg også gentagen behandling efter et år. I løbet af næste år planlægger vi tilmed at påbegynde et multinationalt fase 3 studie med voksne med nydebuteret type-1 diabetes samt et studie med børn og unge med nydebuteret type-1 diabetes. Det bliver det første studie med dette celleterapilægemiddel hvor også børn inkluderes” fortæller Per-Ola Carlsson.

De efterfølgende studier er planlagt til at omfatte flere universitetsklinikker i Sverige og ledes fra Akademiska sjukhuset. Formen ligner den, man har udført med voksne. Børn og unge som har fået type-1 diabetes de seneste seks måneder tilbydes at deltage i studiet, hvor effekten af lægemiddelbehandlingen sammenlignes med placebo og der evalueres et år efter behandling.

 

Dett er en pressemeddelse fra Akademiska Sjukhuset, for mere information/interview, kontakt: Per-Ola Carlsson, overlæge og professor i diabetesygdomme ved Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, tel: 018-611 41 23 eller 070-272 11 67, e-mail: per-ola.carlsson@mcb.uu.se Foto: Johan Alp