ProTrans stamcellebehandling for type-1 diabetes


Cellaviva Danmark - november 18, 2019

Udviklet af NexCell Pharma

ProTrans Stamcellebehandling

Cellaviva’s moderselskab NextCell forventer desuden, at ProTrans vil blive en effektiv behandling for autoimmune sygdomme, andre inflammatoriske tilstande og ved afstødningsreaktioner efter organtransplantation.

Lægemiddelkandidat ProTrans er et stamcelleprodukt med celler fra navlesnorsvæv. Cellerne udvælges omhyggeligt med NextCells patentanmeldte selektionsalgoritme. I NextCells Cleanroom laboratorium gennemføres en række eksperimenter for at evaluere cellernes funktion og undersøge hvordan de påvirker immunsystemet. Resultaterne indgår i selektionsalgoritmen, der beregner cellens samlede evne til at dæmpe et overaktivt immunsystem gennem flere virkningsmekanismer.

Biologisk intelligens

Immunsystemet består af en bred vifte af celletyper, der aktiveres eller deaktiveres af en række forskellige signalmolekyler. I autoimmune sygdomme er balancen blevet forstyrret og immunsystemet angriber kroppens egne celler. Den molekylære årsag er normalt ukendt og varierer mellem individer og kan ændre sig over tid.

ProTrans udnytter kroppens egen måde at genskabe balancen, dvs. med stamceller. ProTrans indeholder stamceller, der kan identificere, hvad den molekylære årsag til autoimmunitet er og udskiller signalmolekyler for at modvirke inflammationen.

Industrielt designet celleterapi

Med erfaring fra medicinalindustrien har NextCell udviklet ProTrans for at nå hele vejen til patienten. Navlesnorsstamceller kan dyrkes i enorme mængder og tilgangen til råmateriale er på det nærmeste ubegrænset.

Behandlingen er nem og sikker og kan udføres på hospitalet. ProTrans leveres frossen i en lille stamcelle pose. Efter 3 minutter er produktet optøet og kan kobles til en standard infusionspose. Saltopløsning og stamceller blandes med forsigtighed, før de gives som en infusion i armen. Behandlingen vil være omkostningseffektiv, fordi NextCell kan producere store partier. ProTrans kan opbevares på frost indtil det skal bruges og behandlingen er enkel at give.

Virksomhedens kompetence og styrke ligger blandt andet i selektionsalgoritmen og de analyser, der er foretaget for at udvælge optimale stamceller til produktion af ProTrans.

Videnskabelige beviser, gode biomarkører, men især de rigtige partnere er af afgørende betydning, når NextCell nu udvælger de næste sygdomme, der skal testes.