da en

Forskellen på private og offentlige stamcellebanker


Cellaviva Danmark - februar 5, 2020 - 0 comments

Private stamcellebanker har eksisteret i mere end 25 år. Aktuelt findes omkring 200 private stamcellebanker over hele verden. I lande med private stamcellebanker, vælger 2-5% af kommende forældre at få opsamlet og opbevaret stamceller fra navlesnorsblod og -væv i private stamcellebanker.

Der findes også omkring 100 offentlige stamcellebanker på verdensplan. Sverige har en offentlig stamcellebank, Danmark har ikke. Cellaviva er Sveriges første private stamcellebank for navlesnorsblod og -væv til hele familien. Cellaviva har siden den 1. september 2016 tilbudt kommmende forældre at få opsamlet navlesnorsstamceller fra deres nyfødte barn. Stamcellerne nedfryses i et separat cryorør til minus 196 grader, i Cellavivas cryotanke, hvor cellerne sættes i en dvaletilstand og dermed bevares deres kvalitet og vitalitet. Cellavivas Biobank ligger i Karolinska Institutet Science Park, Huddinge. Cellaviva har tilladelse fra Sveriges sundhedsmyndigheder (IVO) til at behandle og opbevare stamceller. IVO (Inspektoratet for Vård och Omsorg) fører tilsyn og kontrol med Cellavivas Biobank.

Fordelen ved offentlige stamcellebanker er for den enkelte at der ikke vil være udgifter forbundet med at donere sit barns stamceller til en fælles national stamcellebank.

Ulempen for den enkelte vil være at man ikke har sit eget depot. Hvis man selv har brug for stamcellebehandling, skal man vente og håbe på at finde et match i den offentlige bank.

Fordelene ved privat opbevaring er for den enkelte familie at de har deres eget familiedepot, som med 100% sandsynlighed matcher barnet selv og med stor sandsynlighed matcher resten af familien. Dette er en fordel ved sygdom, da disse kan være klar til behandling i løbet af få dage og der skal dermed ikke søges efter match i den offentlig stamcellebank.

Ulempen ved privat opbevaring er at den enkelte familie selv skal betale.