Tillstånd att behandla autism och CP-skador med navelsträngsblod

Posted by Cellaviva DK Admin on

Duke University Medical Center har fått tillstånd från amerikanska läkemedelsverket, FDA, för att behandla tillstånd som autism och och CP-skador med navelsträngsblod i en utvidgad klinisk studie. Barn som har dessa neurologiska åkommor får behandling med sitt eget navelsträngsblod eller navelsträngsblod från ett syskon. Denna kliniska prövning öppnar dörren för många barn som drabbats av en neurologisk åkomma för att få behandling som bygger på navelsträngsblod, förutsatt att de har matchande navelsträngsblod sparad i en familjebank. Duke University har genomfört flera kliniska prövningar som undersöker användningen av både autologa och allogena behandlingar av navelsträngsblod vid behandling av cerebral pares och autism. Den nya kliniska prövningen är baserad på data från tidigare och pågående kliniska prövningar vid Duke University Medical Center där över 700 patienter har ingått. Läs hela artikeln på engelska här.