Nu kan du spara navelsträngsvävnad hos Cellaviva

Posted by Cellaviva DK Admin on

Insamling av navelsträngsvävnad, eller ”Pappans andra klipp”

Två klipp istället för ett är den enda insats som krävs av dig som nybliven pappa, partner eller annan medföljare för att samla in det nyfödda barnets stamceller vid förlossningen. Tvärt emot vad många tror så är insamling av stamceller ett relativt enkelt förfarande.

-För den som är med som stöd vid förlossningen kan det rent av kännas skönt att ha en uppgift och ett ansvar, säger Ylva Bäckström på Cellaviva.

Navelsträngen är en rik källa till unika stamceller

Anledningen till att spara sitt barns stamceller är att barnet och familjen ska ha tillgång till dessa unga, friska celler ifall de skulle drabbas av en sjukdom som kräver en stamcellsbehandling. Kroppsegna eller besläktade celler kan vara en värdefull tillgång som innebär att man slipper söka efter en donator och att göra ett ingrepp.

Navelsträngsvävnaden är en rik källa på mesenkymala stamceller. Det finns ännu inte några etablerade behandlingar med mesenkymala stamceller men det pågår kliniska prövningar inom en rad områden som regenerativ medicin och autoimmuna sjukdomar. Insamlingen är okomplicerad, man klipper helt enkelt av en 10-20 cm lång bit av navelsträngen och lägger denna i en burk med koksaltlösning. Provet skickas sedan till ett laboratorie för analys, behandling och nedfrysning.

I navelsträngen finns oftast också navelsträngsblod kvar efter att navelsträngen har klippts av. Navelsträngsblodet innehåller en annan typ av stamceller, nämligen blodbildande stamceller. Idag används stamceller från navelsträngsblod för att behandla ett 80-tal svåra och ovanliga sjukdomar. Över 35 000 transplantationer har genomförts globalt sett och antalet ökar stadigt. Obesläktade transplantationer från donationsbanker är vanligast och den vanligaste användningen för familjesparade stamceller är syskondonation för behandling av leukemi. Insamlingen av navelsträngsblod görs direkt efter att navelsträngen klippts av och utförs med fördel av vårdpersonal eller annan utbildad person.

Stamcellssparande för framtida behandlingar

I samband med födseln kan de blivande föräldrarna välja att spara sitt barns stamceller. Möjligheten att spara stamceller i en svensk biobank har funnits i ett drygt år och varje månad bestämmer sig ett antal familjer för att samla in och spara sitt barns navelsträngsblod. För att ytterligare öka svenska familjers möjlighet att ta del av framtida vård och behandlingar har Cellaviva, Sveriges enda biobank för familjesparande av stamceller, utökat sin tjänst och erbjuder nu även sparande av stamceller från navelsträngsvävnad.

-Vi är övertygade om att stamceller kommer att spela en viktig roll i framtidens vård och behandlingar av svåra sjukdomar. Intresset för mesenkymala stamceller inom forskningen är enormt och kanske är det viktigare att spara navelsträngsvävnad än navelsträngsblod, men i dagsläget saknar vi evidens. Säger Mathias Svahn, VD på Cellaviva.

Familjesparande i Sverige

Cellaviva är Sverige enda godkända biobank för familjesparande av stamceller. I många andra länder är stamcellssparande en väl etablerad tjänst till nyblivna föräldrar och intresset bland svenska föräldrar är stort.

-Vår uppgift är att hjälpa de familjer som vill spara sitt barns stamceller med insamlingsutrustning, analys, nedfrysning samt förvaring av stamcellerna på obestämd tid. Många föräldrar vänder sig till oss med frågor och funderigar som deras barnmorska inte kan svara på. Vi ser det också som vår uppift att sprida information om familjesparande då det fortfarande är en relativt ny tjänst i Sverige som de flesta blivande föräldrar ännu inte har kommit i kontakt med, säger Ylva Bäckström, marknadschef på Cellaviva.

Cellavivas tjänst möjliggör att alla blivande föräldrar kan stamcellsspara, oberoende på vilket sjukhus de föder på. Förutsättningar för att få spara stamceller varierar beroende på var i landet de föder. I Stockholm har Cellaviva egen förlossningspersonal som samlar in stamceller. På några andra orter har Cellaviva avtal med förlossningskliniken, vilket betyder att befintlig förlossningspersonal är utbildad av Cellaviva hur insamlingen ska utföras. I dessa fall får kliniken ersättning för insamlingen,av Cellaviva. I vissa regioner har man beslutat att inte bidra med insamling av stamceller och man tillåter inte Cellaviva att skicka personal även om det är föräldrarnas önskan.

-Insamling av navelsträngsvävnad är enkelt att genomföra och kan utföras av den person som följer med mamman till förlossningen. Genom att nu erbjuda möjligheten att spara dessa stamceller så har alla föräldrar, oavsett vilken klinik de föder på, möjlighet att spara sitt barn stamceller, avslutar Ylva Bäckström.

 

Ylva CellavivaFör mer information, vänligen kontakta:

Ylva Bäckström, Marknadsförings- och försäljningschef Cellaviva

Mobil: +46 (0)70 569 10 09

E-post: ylva.backstrom@cellaviva.se