Historien om Cellaviva

Posted by Cellaviva DK Admin on

Historien bakom Cellaviva AB börjar med Mathias Svahn, doktorand i genterapi och blivande pappa. Via sitt intresse för stamceller hade Mathias fått vetskap om att stamceller från navelsträngsblod kan vara värdefulla vid behandling av olika sjukdomar. Inför förlossningen undersökte han därför möjligheten att ta vara på stamceller från sitt ofödda barn. Trots att privata biobanker funnits utomlands under ett par decennium så lyckades Mathias inte hitta en säker lösning för att spara familjens stamceller i Sverige. Den enda lösningen för Mathias var att själv samla in och spara stamcellerna. Drivkraften att uppmärksamma andra blivande föräldrar om möjligheterna med stamceller från efterbörden och drömmen att få hjälpa dem växte och 2014 grundande han Cellaviva, tillsammans med Edvard Smith, Hans-Peter Ekre och Lena Degling Wikingsson.

2012 - Möjligheten till ett privat sparande av stamceller i en svensk biobank drevs först som ett projekt inom ett cellterapibolag, ägt av bland annat Karolinska Development. Mathias Svahn var projektledare. När bolaget lades ned 2012 såg de fyra medgrundarna till Cellaviva möjligheten att etablera ett bolag helt inriktat på privat familjesparande av stamceller från navelsträngsblod i Sverige.

2013 - De fyra grundarna inledde Cellvivaprojektet som ett inkubatorprojekt med stöd från Karolinska Institutet Innovations och Vinnova.

2014 - Cellaviva grundades som ett privatägt aktiebolag tillsammans med en finansierande partner, Diamyd Medical AB. Syftet var att driva och utveckla en biobank för familjesparande av stamceller från efterbörden. I november 2014 fick Cellaviva tillstånd av IVO att driva sin verksamhet i Sverige.

2015 - I maj flyttade Cellaviva in i nybyggda lokaler, med ett högteknologiskt laboratorium, i Karolinska Institutet Science Park i Novum, Huddinge. En hemsida med möjlighet att beställa Cellavivaboxen, för insamling av navelsträngsblod, lanserades i augusti. Cellaviva lanserade sin första tjänst, Familjesparande av stamceller från navelsträngsblod, i september. Nu finns möjligheten att spara stamceller från ditt nyfödda barn. Vi kallar det Familjesparande.

2016 - Cellaviva lanserar en tilläggstjänst, familjesparande av navelsträng. IVO gör sin första inspektion. NextCell Pharma grundas, ett företag som både utför forskning på stamceller från navelsträngsvävnad och har en biobank för privat familjesparande, Cellaviva.

2017 - Next Cell Pharma utvecklar ProTrans som planeras utvärderas i en klinisk prövning för behandling av vuxna patienter med diabetes typ 1. Företaget börsnoteras i juli på Aktietorget.