Framgångar för stamcellsbehandling av barn som föds med gomspalt

Posted by Cellaviva DK Admin on

Nio barn har framgångsrikt transplanterats med sina egna stamceller för att korrigera gomspalt. Stamcellerna har bidragit till att nytt käkben har bildats och visar även på att tänder utvecklats normalt efter behandlingen.
 

Läpp-, käk- och gomspalt, som förr kallades harmynthet, är resultatet av en ofullständig slutning av gommen under fosterstadiet. Standardbehandling kan innebära att ben tas från andra kroppsdelar på patienten, exempelvis höften, för att sedan opereras in i munnen. En bentransplantation medför dock stora risker för komplikationer och det kan enligt läkare vara fördelaktigt att kombinera med stamcellsbehandling.

 Läkare tror nu att behandlingen med barnets egna stamceller från navelsträngen kan minska antalet operationer som drabbade barn behöver. Colombianska forskare har publicerat sina resultat i en vetenskaplig artikel i Journal of Craniofacial Surgery.

 Gomspalt drabbar omkring 1 av 700 barn världen över, och behandlas idag ofta med hjälp av en bentransplantation i tidig ålder. Forskare menar nu att de kan ha hittat en behandlingsform som läker deformiteten med en enda behandling, där stamceller från barnet är en grundförutsättning.

 Forskarna i studien kommenterar: ”Potentialen i den regenerativa förmågan i stamceller utmanade oss att hitta nya behandlingsmetoder, som ett komplement till klassiska operationstekniker för spaltpatienter.”

 

 

(Bild från: Daily Mail UK)